Regulamentul nr. 8/2021 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul Financiar Non-bancar (click pentru accesare în format pdf Regulament 8/2021 SAL-FIn)
Regulamentul nr. 3/2019 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul Financiar Non-bancar (click pentru accesare în format pdf Regulament 3/2019 SAL-FIn)
Regulamentul nr. 9/2017 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul Financiar Non-bancar (click pentru accesare în format pdf Regulament 9/2017 SAL-FIn)
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Entității de Soluţionare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul financiar non-bancar (click pentru accesare în format pdf Regulament 4/2016 SAL-Fin).

Procedura pentru soluționarea alternativă a litigiilor prin propunerea unei soluții în cadrul SAL-FIN (click aici pentru accesare în format pdf).

Procedura pentru soluționarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluții în cadrul SAL-FIN  (click aici pentru accesare în format pdf).

Formulare utilizate în activitatea SAL-Fin: