Apelează la servicile noastre

Consumatorii de produse financiare non-bancare se pot adresa SAL-Fin pentru soluționarea alternativă a disputelor care se nasc din relația contractuală dintre acesta și comerciantul unor astfel de servicii.

Prin consumator înțelegem orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă produse sau servicii, în afara activității sale profesionale.

Comerciantul sau profesionistul cu care un consumator este într-un litigiu poate fi orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată care acţionează în cadrul activităţii sale în sectoarele pieței financiare non-bancare, respectiv asigurări-reasigurări, piața de capital și pensiile private.

De ce?

Soluționarea alternativă a litigiilor (Procedura SAL) este gratuită pentru consumator, cu excepţia cazului în care sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, caz în care cheltuielile vor fi suportate de către partea care le solicită.

Alternativa la sistemul judiciar de soluţionare a litigiilor pusă la dispoziție de SAL-Fin este, prin natura sa, mai rapidă şi mai uşor de accesat de către consumatori.

CUM?

Accesarea procedurilor SAL-Fin poate fi realizată atât prin intermediul paginii de internet, cât şi utilizând metodele clasice, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil.

Consumatorii se pot adresa Secretariatului tehnic al SAL-Fin care asigură informarea părților și acordă suport consumatorilor pentru completarea cererilor de soluționare a litigiilor.

Consumatorii pot alege dintre două tipuri de proceduri de soluționare alternativă a litigiilor:

  • propunerea unei soluții (conciliere);
  • impunerea unei soluţii (conciliere).
Proceduri

Soluționare alternativă a litigiilor SAL-Fin

image

reprezintă soluționarea unui litigiu sub supravegherea și îndrumarea unui conciliator din cadrul SAL-Fin. În urma propunerilor făcute de acesta, a sugestiilor și concesiilor părților, se poate ajunge la un rezultat unanim acceptat. Înainte de a accepta soluţia propusă, părţile sunt informate cu privire la: posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia propusă, faptul că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară, precum și că soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care aplică dispoziţiile legale în vigoare.

image

conciliatorul in litigiu este desemnat in sistem ciclic. Înainte de a alege această posibilitate de soluţionare a litigiului, părţile sunt informate cu privire la condițiile speciale ale unei astfel de alegeri, și anume: caracterul obligatoriu al soluţiei întrucât părţile nu au posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia, niciuna dintre părţi nu se poate retrage din procedură și implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară separată. Soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care aplică dispoziţiile legale în vigoare.

Limba în care pot fi prezentate reclamații și în care se poate desfășura procedura SAL: Română

 

În situația în care una din părți nu este vorbitoare de limba română, la solicitarea acesteia și în condițiile suportării costurilor aferente de către partea care solicită, se va asigura prezența unui interpret.

Când

Consumatorii pot accesa procedurile SAL doar dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză. Prin această condiție, se asigură existența bunei-intenții în rezolvarea amiabilă a disputei dintre cele două părți.

Solicitarea de soluționare a litigiului se respinge de către Secretariatul tehnic în cazul în care consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-Fin în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei care a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora.

În cazul în care litigiul nu este de competența SAL-Fin, consumatorul se poate adresa unei alte entități de soluționare alternativă a litigiilor.

Pentru cererile înregistrate în intervalul cuprins între data începerii activității și data de 31 decembrie 2016 s-a înregistrat o durată medie de soluționare a litigiilor primite de 49 de zile pentru toate procedurile de soluționare a litigiilor.

Pentru cererile înregistrate în intervalul cuprins între 1 ianuarie 2017 și 31 decembrie 2017 s-a înregistrat o durată medie de soluționare a litigiilor primite de 37 de zile pentru toate procedurile de soluționare a litigiilor