Cine sunt?
Conciliatorii sunt persoane fizice, cu expertiză în domeniul soluționării alternative a litigiilor (SAL). Conciliatorii SAL-Fin, pe lângă expertiza în domeniul SAL trebuie să dovedească o bună înțelegere generală dar și specifică a legislației sectorului financiar nonbancar în care soluționează litigii, precum și a legislației referitoare la protecția consumatorilor.

Cum devin?
Persoanele interesate solicită înscrierea în Registrul conciliatorilor, care se constituie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-Fin), în funcţie de domeniul în care deţin competenţele profesionale.
SAL-Fin, prin intermediul Institutului de Studii Financiare (ISF), asigură organizarea de cursuri de formare profesională a persoanelor care doresc să devină conciliatori, precum și examinarea şi certificarea acestora. Stabilirea structurii de competenţe pe care aceştia trebuie să o aibă se face pe baza unei tematici supuse aprobării Colegiului de coordonare. Click pentru a vedea criteriile de selecție a conciliatorilor.

Ce fac?
Conciliatorii în domeniul financiar nonbancar prestează cu titlu profesional servicii de soluționare alternativă a litigiilor, ajutând părțile implicate în proces, prin negociere și dialog, să ajungă la acorduri reciproc acceptabile pentru soluționarea conflictului, în afara sistemului judecătoresc.

Ce responsabilități au?

  • Îndrumă părțile implicate pentru identificarea soluțiilor reciproc avantajoase;

  • Solicită toate probelor necesare justei soluţionări a cauzei;

  • Dispun măsurile corespunzătoare pentru completarea dosarului reclamației;

  • Evaluează şi apreciează probele administrate în rezolvarea litigiului;

  • Deliberează, propun sau impun, după caz, hotărârile motivate;

  • Emit încheierile care cuprind descrierea faptelor, soluția propusă sau impusă, după caz, și decizia părților în cazul în care părțile nu acceptă soluția propusă;

  • Întocmesc și comunică părților încheierea, hotărârea sau nota de soluționare, după caz;

  • Declară situația de incompatibilitate.

Nivelul onorariilor conciliatorilor se stabilește prin decizie a Consiliului ASF.

Pentru informații complete privind atribuțiile, responsabilitățile și răspunderea conciliatorilor, accesați  Regulamentul nr. 4/2016 în secțiunea Legislație/Organizare și funcționare.

Formulare utilizate în activitatea de conciliator: