Facebook LinkedIn

└ Anunţuri reglementări europene/ internaționale

13/03/2019
ANUNȚ: Materialul ESMA ”Intrebări și Răspunsuri referitoare la aspecte legate de prospecte”, precum și materialul ESMA ”Întrebări și Răspunsuri referitoare la Directiva privind transparența”, cu ...

Anunțuri MIFID II/ MIFIR

14/03/2019
  ANUNȚ:  ESMA a publicat o bază de date pentru MiFID II și MiFIR care facilitează accesul interactiv la măsurile europene de nivel 2 și 3 emise în legătură cu cele două reglemen...

Reglementări naționale SII

21/02/2019
1. Legea 237/2015 poate fi citită AICI 2. Regulamente și norme A.S.F.: a) Regulament nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin func...

Reglementări europene SII

21/02/2019
  Regulamentul delegat 2015/35 al Comisiei Europene  AICI, modificat de Regulamentele 2016/467, 2017/1542, 2018/1221 * Versiunea în limba română a actelor europene, care nu au fost transpu...
Vezi mai multe

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 4/ 2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

13/03/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro, până cel tîrziu în data de 18 martie 2019.

PROIECT Normă privind activitatea de audit statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

28/02/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa reglementari.integrate@asfromania.ro, până cel tîrziu în data de 19 martie 2019.

 

 

PROIECT Normă privind încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile din domeniul asigurărilor

20/02/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de normă pot fi comunicate la adresa reglementare.asigurari@asfromania.ro, pentru o perioadă de 10 zile, până pe 02 martie 2019 inclusiv.

PROIECT Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

07/02/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de normă pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 08.02 –  18.02.2019.

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-FIN)

30/01/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Observațiile vor fi transmise pe adresa secretariat@salfin.ro, până la data de 14.02.2019

 Nr. articol  

 Text din proiect  

 Formulare propusă  

 Motivație/ observație  

       
       

Propunerile/ observațiile/ comentariile care nu sunt trimise în această formă NU se vor lua în considerare.  

Vezi mai multe

ANUNȚ: CBL Insurance Europe dac

18/04/2018
  Urmare a cererii Băncii Centrale a Irlandei către Înalta Curte de numire a unui administrator temporar pentru CBL Insurance Europe dac (CBLIE), a fost numit pe această poziție domnul ...
Vezi mai multe