Despre

Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar SAL-Fin 

SAL-Fin (Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Non-bancar) se ocupă cu soluționarea litigiilor ce pot apărea între consumatori și entitățile care funcționează pe piața asigurărilor, pe piața de capital sau pe piața pensiilor private.

Acest proces este realizat de către unul dintre conciliatorii independenți și imparțiali înscriși în Registrul Conciliatorilor. Acesta este constituit din persoane fizice cu pregătire și experiență profesională, atât în domeniul piețelor financiare non-bancare, cât și al soluționării litigiilor pe căi alternative.

SAL-Fin aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei,

2150 +
Cereri
500 +
Respingeri
5.3 milioane lei
Sume suplimentare obținute
Organizare

Conducerea SAL-Fin este asigurată de Colegiul de coordonare care este format din 5 membri, dintre care 2 sunt nominalizaţi din partea Autorității de Supraveghere Financiară, unul din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi 2 din partea asociaţiilor pieţei financiare nonbancare şi a asociaţiilor de consumatori.

Membrii Colegiului de coordonare sunt numiţi prin decizie a Consiliului A.S.F. pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată. Colegiul soluționează reclamaţiile referitoare la activitatea conciliatorilor sau propunerile referitoare la activitatea acestora.

Secretariatul Tehnic din cadrul SAL-Fin asigură suportul organizaţional şi funcţional al entității și răspunde solicitărilor venite din partea consumatorilor și comercianților.

Membrii Colegiului de coordonare:

Dorel DUȚĂ

Alin Eugen IACOB

Elena Mirela Vasile

Florin Golovatic

Claudiu Emanuil STĂNESCU