Vă supunem atenției Raportul privind activitatea desfășurată de entitatea SAL-Fin și de Colegiul de Coordonare a acesteia în anul 2021,acesta conține informații privind organizarea activității, numărul de litigii și tipurile de reclamații la care se referă, durata medie de soluționare, procentul de proceduri SAL întrerupte și cauza întreruperii lor, proporția respectării rezultatelor procedurilor SAL, dar și probleme semnificative care apar frecvent și conduc la litigii între consumatori și comercianți. Totodată, a fost abordată și activitatea Colegiului de coordonare și trasate obiectivele propuse pentru anul 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *