În ședința Colegiului de coordonare al SAL-Fin din data 14.02.2014 a fost aprobat Raportul privind activitatea desfășurată de entitatea SAL-Fin și de Colegiul de Coordonare a acesteia în anul 2016.Acesta vizează perioada cuprinsă între data de înființare și implicit operaționalizarea Entității SAL-Fin și sfârșitul anului 2016.

Raportul conține informații privind organizarea și operaționalizarea centrului în care își desfășoară activitatea Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar non-bancar -SAL-Fin, numărul de litigii și tipurile de reclamații la care se referă, durata medie de soluționare, procentul de proceduri SAL întrerupte și cauza întreruperii lor, proporția respectării rezultatelor procedurilor SAL, dar și probleme semnificative care apar frecvent și conduc la litigii între consumatori și comercianți. Totodată, a fost abordată și activitatea Colegiului de coordonare și trasate obiectivele propuse pentru anul 2017.

Raport SALfin trumb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *