MODIFICAREA FORMULARELOR UTILIZATE DE CĂTRE CONSUMATORI ÎN RELAȚIA CU SAL-Fin

În ședința Colegiului de coordonare SAL-Fin din data de 11.06.2019 a fost aprobat modificarea formularelor „CERERE SAL-FIN” și „ALEGERE PROCEDURĂ SAL-FIN” cu scopul clarificării unor aspecte procedurale și creșterii gradului de transparentizare.