localitate, strada, numar, ap. bloc, scara, etaj, judet/sector
se va completa doar în cazul în care cererea se va depune de reprezentant, avocat sau terț fiind necesar să adaugați împuternicirea/mandatul reprezentantului
se va completa doar în cazul în care cererea se va depune de reprezentant, avocat sau terț fiind necesar să adaugați împuternicirea/mandatul reprezentantului
Se va face o expunere succintă a obiectului cauzei
Se vor ataşa documente referitoare la situaţia de fapt prezentată: înscrisurile deţinute, extrase, corespondenţa legată de subiect, dovada faptului că s-a încercat soluţionarea directă cu Comerciantul şi orice alt document relevant în soluţionarea cauzei.