MODIFICAREA ALGORITMULUI DE DESEMNARE CONCILIATOR/SUPRACONCILIATOR ÎN CADRUL PROCEDURILOR SAL-FIN ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2020;

În cazul în care un conciliator desemnat este indisponibil din orice motiv, este recuzat, este deja nominalizat de către una dintre părți sau dacă părțile dintr-un litigiu nu ajung la un acord cu privire la conciliatorul care urmează să soluționeze un litigiu, indiferent de procedura aleasă de către consumator, desemnarea acestora se va face prin grija Secretariatului Tehnic în ordine crescătoare, începând cu conciliatorul înscris la numărul curent 1 din registrul conciliatorilor. 

Dacă ordinea registrului conciliatorilor se schimbă din cauze de radiere, retragere, înregistrarea unui nou conciliator sau stare de incompatibilitate a unui conciliator, se respectă aceeași ordine de desemnare crescătoare.

Algoritmul ciclic de desemnare a conciliatorului/supraconciliatorului prezentat mai sus se va aplica atât pentru procedura PPS, cât și pentru procedura PIS, în ordinea numărului curent din Registrul conciliatorilor.

 

*Prezenta procedură a fost aprobata de către Colegiul de Coordonare al SAL-Fin în ședinta din data de 24.10.2019 și aplicată prin Decizia cu nr 1569 din data de 17.12.2019. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, iși înceteaza aplicabilitatea Decizia cu nr. 2167 din data de 22.11.2016.”