Modificarea formularelor utilizate de către consumatori în relația cu SAL-Fin

Urmare a consultărilor și sugestiilor realizate cu toate părțile implicate în procesul de soluționare al litigiilor prin intermediul SAL-Fin, precum și în vederea clarificării/creșterii gradului de transparentizare, în ședința colegiului din data de 24.10.2019 au fost aprobate modificarea formularelor utilizate în relația cu SAL-Fin.