Platforma SOL

Cum va funcționa în practică platforma SOL?

Consumatorii care se confruntă cu o problemă legată de o achiziție făcută online pot să înainteze o plângere prin intermediul platformei SOL în orice limbă disponibilă pe platformă. Platforma SOL va notifica comerciantului plângerea înaintată împotriva lui. Consumatorul și comerciantul vor conveni atunci asupra entității SAL la care vor recurge pentru soluționarea litigiului. În momentul în care se ajunge la o înțelegere, entitatea SAL pentru care s-a optat va primi informațiile privind litigiul prin intermediul platformei SOL.

Platforma SOL va fi conectată la entitățile SAL naționale înființate și notificate Comisiei, în conformitate cu noile norme ale directivei privind SAL.Platforma va contribui la accelerarea soluționării litigiului în măsura în care va permite entităților SAL să desfășoare procedurile online și prin mijloace electronice. Un set de norme comune va reglementa funcționarea platformei SOL. Acestea vor viza și rolul punctelor naționale de contact care acționează în calitate de consilieri SOL în țările lor respective. Sarcina punctelor de contact va fi să ofere informații generale privind drepturile consumatorilor și despăgubirile în legătură cu achizițiile online, să ofere asistență la depunerea plângerilor și să faciliteze comunicarea între părți și entitatea SAL competentă prin intermediul platformei SOL. În acest scop, consilierii SOL vor fi, de asemenea, conectați la platformă pe cale electronică.

În plus, aceste norme noi vor obliga entitățile SAL să soluționeze litigiile în termen de 90 de zile.

Sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_ro.htm